Cynghorwyr


Aethwy

Cynghorydd Dyfed Wyn Jones Cynghorydd Dyfed Wyn Jones
E-bostio
Cynghorydd Robin Wyn Williams Cynghorydd Robin Wyn Williams
E-bostio
Cynghorydd Sonia Williams Cynghorydd Sonia Williams
E-bostio

 

Bodowyr

Cynghorydd Alwen Pennant Watkin Cynghorydd Alwen Pennant Watkin
E-bostio

 

Bro Aberffraw

Cynghorydd John Ifan Jones Cynghorydd John Ifan Jones
E-bostio
Cynghorydd Arfon Wyn Cynghorydd Arfon Wyn
E-bostio

 

Bro'r Llynnoedd

Cynghorydd Ken Taylor Cynghorydd Ken Taylor
E-bostio

 

Canolbarth Môn

Cynghorydd Non Dafydd Cynghorydd Non Dafydd
E-bostio
Cynghorydd Dylan Rees Cynghorydd Dylan Rees
E-bostio

 

Cefni

Cynghorydd Geraint ap Ifan Bebb Cynghorydd Geraint ap Ifan Bebb
E-bostio
Cynghorydd Nicola Roberts Cynghorydd Nicola Roberts
E-bostio

 

Crigyll

Cynghorydd Neville Evans Cynghorydd Neville Evans
E-bostio

 

Lligwy

Cynghorydd Euryn Morris Cynghorydd Euryn Morris
E-bostio
Cynghorydd Margaret Murley Roberts Cynghorydd Margaret Murley Roberts
E-bostio

 

Seiriol

Cynghorydd Carwyn Jones Cynghorydd Carwyn Jones
E-bostio
Cynghorydd Gary Pritchard Cynghorydd Gary Pritchard
E-bostio
Cynghorydd Alun Roberts Cynghorydd Alun Roberts
E-bostio

 

Talybolion

Cynghorydd Jackie Lewis Cynghorydd Jackie Lewis
E-bostio
Cynghorydd Llinos Medi Cynghorydd Llinos Medi
Arweinydd y Cyngor
E-bostio
Cynghorydd Llio Angharad Owen Cynghorydd Llio Angharad Owen
E-bostio

 

Ynys Gybi

Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes
E-bostio

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n mudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.