Cyfrannu

Cyfrannu

Diolch o flaen llaw am unrhyw gyfraniadau i Plaid Cymru Ynys Môn. Bydd pob ceiniog yn mynd tuag at waith y Blaid ar yr Ynys.

Swm

£

Talu gyda

Os ydych yn defnyddio Apple Pay, mae'n bosib y bydd y nodyn cadarnhau yn cyfeirio at ein prosesydd taliadau, "NationBuilder"

Bron yna! Cyflwynwch eich cyfraniad isod.

Wedi cadw'r manylion dull talu.

Eich manylion

Golygu ,
Nid oes modd didynnu treth ar gyfraniadau.

O dan Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000 (PPERA), mae'n rhaid i chi fod ar y gofrestr etholiadol yn y DU, ac eithrio Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw, er mwyn gwneud rhodd o fwy na £500.

Os byddwch yn rhoi mwy na £2,230 i Blaid Cymru Ynys Môn, mae'n ofynnol o dan Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000 i roi gwybod am rodd o'r fath i'r Comisiwn Etholiadol, a fydd yn cyhoeddi'r ffaith eich bod wedi gwneud rhodd dros £2,230. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan y Comisiwn Etholiadol.

£25.00